مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TA

Terminologia Anatomica

واژگان کالبدشناسی یا ترمینولوژی آناتومیک که آن را با TA نمایش می‌دهند، فهرستی استاندارد و بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۸ با هدف یکسان‌سازی واژگان مورد کاربرد در آناتومی، بوجود آمد.
TA
ارسال نظر

ارسال نظر