مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HQ

High Quality

اچ‌کیو (HQ) یک نوع وضوح تصویر است که وضوح آن بالا است. این وضوح بالاتر از اس‌کیو و پایین‌تر از اچ‌دی قرار دارد.
HQ
ارسال نظر

ارسال نظر