مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F.C

Film Coated

قرص‌های دارای پوشش لایه نازک (F.C):
در این نوع قرص‌ها یک لایه پلیمری نازک بر روی هسته مرکزی کشیده شده‌است. مزایای آن مانند S.C است با این تفاوت که ظاهر زیبایی ندارد. مانند پروپرانولول (Propranolol)
F.C
ارسال نظر

ارسال نظر