مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ODM

مخفف عبارت ODM

Original Design Manufacturer
ODM کمپانی ای است که محصولاتی را طراحی...
DL

مخفف عبارت DL

Download
فرآیند برداشت داده‌های الکترونیکی از یک...
GPU

مخفف عبارت GPU

Graphics Processing Unit
واحد پردازش گرافیکی یا به اختصار GPU...
HSCT

مخفف عبارت HSCT

Hematopoietic Stem Cell Transplantation
"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که در...
QUT

مخفف عبارت QUT

Queensland University of Technology
دانشگاه فناوری کوئینزلند که به اختصار...
PETA

مخفف عبارت PETA

People for the Ethical Treatment of Animals
بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر...