مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TR

Tricuspid Regurgitation

نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه سه‌لختی است.

دریچهٔ سه‌لَختی دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته‌است و شامل سه دهانه است. به‌طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. طی انقباض بطن راست (سیستول) دریچه سه‌لختی به وسیله تارهای نگه‌دارنده محکم بسته نگه داشته می‌شوند.

وجه نام‌گذاری این دریچه به خاطر داشتن سه لَت (سه بخش) است. یک دریچه طبیعی باید سه لَت و سه عضلهٔ پاپیلاری داشته باشد. لت‌ها به وسیلهٔ طناب‌های کوردا تمپانی به ماهیچه‌های پاپیلاری متصل هستند. دریچهٔ سه‌لتی همیشه دارای فقط سه لت نیست و ممکن است در بعضی افراد دو یا چهار لت داشته باشد؛ و این تعداد در طول عمر فرد هم می‌تواند متغیر باشد

از بیماری‌های مهم دریچه سه‌لختی، نارسایی دریچه سه‌لتی و تنگی دریچه سه‌لتی است.

براثر سو مصرف مواد مخدر برخی داروها این دریچه ضعیف می‌شود و عملکرد طبیعی‌اش دچار اختلال می‌شود که به این بیماری رگرسیون یا نارسایی دریچه سه‌لختی گفته می‌شود. نارسایی دریچه سه‌لختی در اثر عفونت‌های اندوکارد ممکن است ایجاد شود یا بر اثر تزریق‌های درون‌سیاهرگی مواد مخدر و داروهای دیگر عفونتی ایجاد شود که به قلب راست هم کشیده شود. این عفونت اغلب به وسیله باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس ایجاد می‌شود. همچنین رماتیسم قلبی می‌تواند باعث تنگی یا نارسایی دریچهٔ سه‌لتی شود. و بعضی بیماران با ناهنجاری‌های مادرزادی دریچهٔ سه‌لختی به دنیا می‌آیند. در برخی سندروم‌های کارسینوئیدی سروتونین تولید شده توسط تومور باعث تولید بافت‌های فیبروزه شده و اختلالات دریچهٔ سه‌لتی را باعث می‌شود.
TR
ارسال نظر

ارسال نظر