مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JME

Java Micro Edition

جاوا نسخهٔ میکرو (JME) قسمتی از پلتفرم جاوا است که برای برنامه نویسی بر روی دستگاه‌های کوچک به کار می‌رود.در گذشته به این پلتفرم، J2ME می‌گفتند.
JME
ارسال نظر

ارسال نظر