مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FBV

Function Base View

FBV ها در بسیاری از زیان های برنامه نویسی بک اند به کار رفته و روشی برای طراحی بازخورد صفحات وب است.
FBV
ارسال نظر

ارسال نظر