مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BCPL

مخفف عبارت BCPL

Basic Combined Programming Language
بی سی پی ال (BCPL) یک زبان برنامه‌نویسی...
CAN

مخفف عبارت CAN

Campus Area Network
«شبکه دانشگاهی» که در بعضی برگردان‌ها...
ADPCM

مخفف عبارت ADPCM

Adaptive Differential Pulse Code Modulation
در کشور هایی مانند ایران که گسترش شبکه...