مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BMS

مخفف عبارت BMS

Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری...
PAN

مخفف عبارت PAN

Personal Area Network
شبکه شخصی، یک شبکه رایانه‌ای است که...