مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MEDS

Multipurpose Electronic Display System

نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه نمایشی چندمنظوره الکترونیکی» (Multipurpose Electronic Display System) است که با مخفف MEDS شناخته می‌شود.

بخش اصلی کابین خلبان شیشه‌ای «سیستم ابزار الکترونیکی پرواز» (EFIS) نام دارد که داده‌های مربوط به وضعیت هواپیما در طول پرواز، موقعیت و پیشرفت پرواز را نمایش می‌دهد. ابتدا در هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ کلاسیک، بوئینگ ۷۵۷، بوئینگ ‎۷۶۷-۲۰۰ و ایرباس آ-‎۳۰۰-۶۰۰، این بخش از کابین خلبان با صفحات کامپیوتری و پردازشگر جایگزین شد. پس از آن در هواپیماهای جدیدتر مانند بوئینگ ‎۷۴۷-۴۰۰، بوئینگ ۷۷۷، ایرباس آ-۳۲۰ و تمامی مدل‌های جدید ایرباس، تمام هواپیماها به کابین خلبان شیشه‌ای مجهز شدند.

کابین خلبان شیشه‌ای نیاز به حضور مهندس پرواز را در هواپیماهای جدید برطرف ساخته است.
MEDS
ارسال نظر

ارسال نظر