مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VFD

Variable Frequency Drive

درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی آن کنترل سرعت موتورهای جریان متناوب است. این درایوها افزون بر کاربرد برای کنترل سرعت، با استفاده از این درایوها می‌توان در سرعت‌های پایین به منحنی‌مشخصهٔ گشتاور-سرعت بسیار مطلوبی مشابه ماشین‌های دی‌سی دست یافت و در بسیاری از کاربردها می‌توان با استفاده از این روش موتورهای دی‌سی را با موتورهای ای‌سی قفس‌سنجابی جایگزین کرد.

یک از پارامترهای مهم در تعیین سرعت کار موتورهای جریان‌متناوب، فرکانس ولتاژ ورودی به آن‌هاست که درایوهای فرکانس‌متغیر نیز بر همین اساس کار می‌کنند. از آنجایی که با تغییر فرکانس راکتانس القایی موتور نیز تغییر می‌کند، درایو باید ولتاژ را همگام با فرکانس تنظیم کند.

بیشتر درایوهای فرکانس‌متغیر برای تنظیم فرکانس، نخست برق ورودی را به حالت جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و سپس دوباره آن را به حالت متناوب با فرکانس دلخواه برمی‌گردانند. اینکه درایو برای تبدیل برق دی‌سی به ای‌سی از چه روشی استفاده کند تا حد زیادی به تولیدکننده، تاریخ تولید و اندازهٔ موتوری که درایو باید آن را کنترل کند بستگی دارد. ولتاژ خروجی معمولاً به شکل مربعی است که برای موتورهای ای‌سی مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند، با این وجود برخی تولیدکنندگان با استفاده از یک واحد اضافی شکل موج را به حالت پله‌ای درمی‌آورند تا به شکل موج سینوسی نزدیک‌تر شود.
VFD
ارسال نظر

ارسال نظر