مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOAO

National Optical Astronomy Observatory

رصدخانه اپتیکی ملی آمریکا یک سازمان علمی فدرال در آمریکا است. مرکز آن در توسان در آریزونا است.
NOAO
ارسال نظر

ارسال نظر