مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VPI

Virtual Path Identifier

عبارت VPI به معنای مشخص کننده هویت مسیر مجازی است.
VPI يك عدد كاملا لاجيك است كه براي گذشتن از يك IMA نياز است. بين دو سوئيچ ATM از VPI براي جداسازي ترافيك مربوط به LT استفاده مي گردد. براي شرح كامل اين كار بايد گفت كه براي هر پورت DSLAM بايد يك VPI/VCI در نظر گرفت و آنرا با استفاده از Cross Connection بين پورتها به سوئيچ بالاتر رساند. عدد VPI/VCI مختص يك مشترك است و مي توان براي آن پهناي باند گارانتي شده ( CBR ) يا غير گارانتي ( UBR ) در نظر گرفت.
VPI
ارسال نظر

ارسال نظر