مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف M4A

MPEG 4 Audio

M4A نوعی از پسوند فایل می باشد در درجه اول با 'همراه MPEG - 4 لایه صوتی.
پروندههای موجود در در فرمت M4A در واقع لایه صوتی (غیر ویدیو) 4 فیلم MPEG.میله میله است M4A برای تبدیل شدن به استاندارد جدید برای فشرده سازی فایل های صوتی.این قالب نیز اپل Lossless ، سیب Lossless کدبند ، یا آل شناخته شده است.این کدک جدید طراحی شده برای ارائه پشتیبانی می کند در فضای ذخیره سازی lossless کمتر است.
M4A
ارسال نظر

ارسال نظر