مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FWA

Fixed Wireless Access

به‌طور سنتی ، شرکت‌ها از خطوط یا کابل‌های اجاره‌ای برای اتصال دو مکان مختلف استفاده می کردند. FWA به طور خاص در مناطق پرجمعیت جایگزین ارزان تری است. به طور معمول FWA از لینک‌های رادیویی به عنوان ارتباط و واسطه ارتباط بین هر دو مکان استفاده می کند.هر یک از دستگاه های FWA به گونه ای تنظیم شده است که در دید باشد یا در جهت مشابه برای دریافت بهتر سیگنال قرار دارد. علاوه بر این ، علاوه بر اتصال مکان های یک به یک ، FWA را می توان در حالت های انتقال نقطه به چند و چندتایی و چند منظوره نیز اجرا کرد.
FWA
ارسال نظر

ارسال نظر