مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USPPD

United States Pentagon Police

پلیس پنتاگون ایالات متحده یا (USPPD) آژانس رسمی پلیس فدرال دفتر وزیر دفاع (OSD) است. این آژانس وابسته به آژانس حفاظت نیرو پنتاگون ایالات متحده آمریکا است.

USPPD
ارسال نظر

ارسال نظر