مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPS

Intellectual Power Supply

ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است که دارای خروجی کنترل شده متناسب با نیاز مصرف کننده باشد همچنین این دستگاه ها میتوانند در صورت بروز موضوع تعریف شده ای مثل قطع برق ورودی یا تغییر بار خروجی یا بروز یک اشکال در سیستم هشدار هایی را بدهند. قابلیت اتصال به باطری و استفاده از شارز باطری هنگام قطع برق را نیز دارند .
IPS
ارسال نظر

ارسال نظر