مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FX

Effect

FX‌ (افکت) به تنهایی به معنای (اثر) می‌باشد.
اما در بسیاری از نرم افزارها یا سازها و... کاربردهای متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
به عنوان مثال در عکس برداری، حالت های مختلفی که روی تصویر قابل اعمال کردن هستند رو افکت می‌گویند.
یا در سازهای موسیقی، حالت های صدایی که قابل انتخاب کردن هست ( در گیتار الکتریک ).
FX
ارسال نظر

ارسال نظر