مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPA

مخفف عبارت SPA

System and Procedures Association
انجمن سیستم‌ها و رویّه‌ها. سازمان تخصصی...
NCGA

مخفف عبارت NCGA

National Computer Graphics Association
یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند به...
WIPO

مخفف عبارت WIPO

World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...
GRE

مخفف عبارت GRE

Graduate Records Examination
آزمون جی آر ای یا همان GRE مخفف عبارت...