مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CERL

Consortium of European Research Libraries

کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی یا به اختصار CERL یک کنسرسیوم از کتابخانه‌های تحقیقاتی است که بیشتر در اروپا فعالیت می‌کند و برای تاریخ‌دانان دسترسی به منابع آنلاین را تسهیل می‌کند شامل HPB و گنج‌واژ CERL. این سازمان علاوه بر برگزاری کارسوق‌ها و سمینارها از سال ۱۹۹۸ اقدام به انتشار یک مجله به نام CERL Papers نموده‌است.
CERL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود