مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PEAR

Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory

آزمایشگاه تحقیقات مهندسی غیرمتعارف پرینستون نام یک آزمایشگاه تحقیقاتی معروف در مطالعات خودآگاهی در دانشگاه پرینستون بود.
PEAR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود