مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOB

End Of Business

معمولا این عبارت در انتهای تاریخ میاد، به معنای در پایان روز کاری می‌باشد.
EOB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود