مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAFTA

British Academy Film Awards

جوایز آکادمی فیلم بریتانیا به اختصار بَفتا (BAFTA) جوایز سینمایی و فیلم است که هر ساله به میزبانی بفتا برگزار می‌شود.
BAFTA
ارسال نظر

ارسال نظر