مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RHIC

مخفف عبارت RHIC

Relativistic Heavy Ion Collider
برخوردهنده یون‌های سنگین نسبیتی‏ که به...
اکا

مخفف عبارت اکا

انجمن کوررنگان ایران
اکا مخفف " انجمن کوررنگان ایران " می...
NP

مخفف عبارت NP

Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی از...
CRC

مخفف عبارت CRC

Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...