مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SVG

مخفف عبارت SVG

Scalable Vector Graphics
گرافیک برداری مقیاس‌پذیر یا اس‌وی‌جی...