مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VMI

Vendor Managed Inventory

موجودی اداره شده توسط فروشنده (VMI) خانواده ای از انواع تجارت است که در آن خریدارِ یک محصول، اطلاعات دقیق آن محصول را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد و فروشنده باید در قبال فروش و موجودی قابل قبول مواد در انبار که معمولاً در مکانِ مصرفِ خریداران (معمولاً مغازه) است، کاملاً مسئول باشد.
VMI
ارسال نظر

ارسال نظر