مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USATF

USA Track & Field

فدراسیون دو و میدانی ایالات متحده آمریکا (USA Track & Field) سازمان اداره کننده ورزش دو و میدانی در کشور ایالات متحده آمریکا است.

این فدراسیون که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شده مقر آن در شهر ایندیاناپلیس قرار دارد.
USATF
ارسال نظر

ارسال نظر