مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CF

Central African Republic

مخفف کشور جمهوری آفریقای مرکزی
CF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود