مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PE

Port Elizabeth

پورت الیزابت (PE) نام یکی از شهرهای جنوبی کشور آفریقای جنوبی در استان کیپ شرقی (Eastern Cape) است.
PE
ارسال نظر

ارسال نظر