مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات سازمانی

WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
JREF

مخفف عبارت JREF

James Randi Educational Foundation
بنیاد آموزشی جیمز رندی (مخفف JREF) یک...
FCP

مخفف عبارت FCP

Fixed Communications Provider
ارتباطات ثابت با وام‌واژه اف‌سی‌پی...
DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
RSPCV

مخفف عبارت RSPCV

Society for the Prevention of Cruelty to Vermins
انجمنِ حمایت از حیوانات موذي (RSPCV) ،...
DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...