مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات انجمن‌ها

IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
NASDAQ

مخفف عبارت NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...
AEE

مخفف عبارت AEE

Adult Entertainment Expo
نمایشگاه سرگرمی‌های بزرگسال (AEE) یک...