مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات انجمن‌ها

NASDAQ
مخفف عبارت NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...
AEE
مخفف عبارت AEE
Adult Entertainment Expo
نمایشگاه سرگرمی‌های بزرگسال (AEE) یک...
GAISF
مخفف عبارت GAISF
General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
ASHRAE
مخفف عبارت ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
WPATH
مخفف عبارت WPATH
World Professional Association for Transgender Health
انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها...
E3
مخفف عبارت E3
Electronic Entertainment Expo
بزرگترین نمایشگاه گیمینگ که همه ساله در...
SCVFA
مخفف عبارت SCVFA
Sussex County Volunteer Firefighters Association
انجمن آتشفشان داوطلبانه شهرستان ساکسکس...
SITE
مخفف عبارت SITE
Society for Information Technology and Teacher Education
انجمن فناوری و آموزش معلم...
BEA
مخفف عبارت BEA
Book Expo America
نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمریکا (مخفف...
ECHO
مخفف عبارت ECHO
Eastern Regional Conference of Homophile Organizations
کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...