مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات انجمن‌ها

LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
MAPPA

مخفف عبارت MAPPA

Maruyama Animation Produce Project Association
ماپّا (به ژاپنی: 株式会社 MAPPA، هپبورن:...
RSPCV

مخفف عبارت RSPCV

Society for the Prevention of Cruelty to Vermins
انجمنِ حمایت از حیوانات موذي (RSPCV) ،...
SA

مخفف عبارت SA

Sexaholics Anonymous
معتادان جنسی گمنام (SA)، یک انجمن جهانی...
DFB

مخفف عبارت DFB

Deutscher Fußball-Bund
فدراسیون فوتبال آلمان یا اتحادیه فوتبال...