مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JSR

Java Specification Request

استاندارد (Portlet Specification JSR-168 (JSRیک واسط برنامه‌نویسی (API) استاندارد برای ایجاد پورتلت‌ها و قرار دادن آن‌ها در کنار یکدیگر در قالب یک پورتال را فراهم می‌کند و تعیین می‌کند که پورتلت‌ها باید در چه قالبی ساخته شوند. استاندارد JSR-168 با تعریف زیرساخت و یک Portlet API به صورت عمومی، امکاناتی را جهت نمایش، خصوصی‌سازی و امنیت تهیه می‌کند. این استاندارد موجب می‌شود تا برنامه‌ای که به صورت یک پورتلت برای یک پورتال ساخته می‌شود با کمترین تغییر و به سادگی درون پورتال‌های دیگر نیز قابل استفاده باشد. این استاندارد چگونگی توسعه Componentها را برای Portal Serverها استاندارد می‌کند. این استاندارد به پشتیبانی صنعتی حجم وسیعی از کمپانی‌های بزرگ پورتال سرور ایجاد و پشتیبانی می‌شود. با جمع آوری و مجتمع سازی منابع توزیع شده به همراه built-in SSO، تشخیص هویت بر اساس نقش و پشتیبانی از شخصی سازی، پورتال‌ها می‌توانند استفاده از منابع مختلف توزیع شده را به سادگی و به صورت موثر فراهم کرده و باعث بالا بردن بهره وری نرم‌افزارهای فعلی شوند. استانداردJSR-168 به‌وسیله بکارگیری سرویس‌های JCP) JCP یک سازمان باز و بین‌المللی است که ایجاد استانداردهای Java و پیاده سازی‌های مرجع را انجام می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به http://jcp.org مراجعه کنید.) ایجاد شده است.
JSR
ارسال نظر

ارسال نظر