مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JAR

Java Archive

فرمت JAR ، برنامه های اجرایی پلتفرم جاوا برای موبایل می باشد.

یک نوع آرشیو شامل : کلاس های جاوا ، Metadata ها و مرجع ها ( مانند : تصاویر ، متن ها ، و...) که به صورت نرم افزار اجرایی برای پلتفرم های جاوا (Java) درآمده است.
اغلب این آرشیو ها توسط JDK برنامه نویسی می شوند.
JAR
ارسال نظر

ارسال نظر