مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HODL

Hold On for Dear Life

اشتباه تایپی Hold که از bitcointalk سرچشمه می گیرد و همچنین به عنوان مخفف Hold on for Dear Life ساخته شده است - برای حفظ مالکیت سکه ها و عدم فروش.
HODL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود