مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DYOR

Do Your Own Research

یک نصیحت ارزشمند همیشه عاقلانه است که به جای پیروی از آنچه دیگران می گویند ، روی سکه تحقیق کنید یا خود را نشانه گذاری کنید.
DYOR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود