مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFTC

Commodity Futures Trading Commission

CFTC آژانس مستقر در ایالات متحده مسئول تنظیم بازارهای مشتقات، که شامل گزینه ها، مبادله و قراردادهای آتی است.
CFTC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود