مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شپنا

شیمیایی پالايش نفت اصفهان

نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت اصفهان در بازار بورس و سهام ایران
شپنا
ارسال نظر

ارسال نظر