مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف خگستر

خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

نماد گروه خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در بازار بورس و سهام ایران
خگستر
ارسال نظر

ارسال نظر