مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شتران

شیمیایی نفت تهران

نماد گروه صنایع شیمیایی پالایش نفت تهران در بازار بورس و سهام ایران
شتران
ارسال نظر

ارسال نظر