مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NRZ

NonReturn to Zero

NRZ یکی از چندین روش کُدگذاری اطلاعات دیجیتالی روی نوار مغناطیسی است.
NRZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود