مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TOS

Tape Operating System

یک سیستم عامل که در آن برنامه‌‌های سیستم عامل روی نوار مغناطیسی ذخیره می‌‌شوند.
TOS
ارسال نظر

ارسال نظر