مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MASER

Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiation

اين پديده يكي از چشمه هاي نوري است كه توليد آن به دماي جسم بستگي ندارد سيستم ماسرها به مانند ليزر است. ماسرها در ناحيه بسيار فشرده در ميان سحابيها (كه معمولاً از ملكولهاي تشكيل شده اند) رخ مي دهد.
MASER
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود