مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDS

Parameter Direction System

PDS به کنترل کيفي يا آچار کشي خودرو قبل از تحويل گفته مي‌شود.
PDS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود