مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HC

Hydro Carbon

هیدروکربن‌ها (HC)، در دانش شیمی، موادی هستند که در ساختار مولکولی آنها تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند.
HC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود