مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YMC

Yellow Magenta Cyan

نوعی از ترکیب رنگی زرد - سرخابی - فیروزه ای
YMC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود