مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALM

Alarm

عبارت ALM در ساعت دیجیتال، به معنای هشدار، زنگ یا همان آلارم می‌باشد. به این منظور که پس از مشخص کردن این هشدار، سر زمان معین شده، ساعت شما به صدا در میاد.
ALM
ارسال نظر

ارسال نظر