مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EXCL

Exclude

در برخی از فاکتورها و وب‌سایت های فروشگاهی، عبارت excl به معنای شامل نبودن می‌باشد. بطور مثال excl vat منظور قیمت شامل مالیات نیست.
EXCL
ارسال نظر

ارسال نظر