مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INCL

Include

در برخی از فاکتورها و وب‌سایت های فروشگاهی، عبارت incl به معنای شامل بودن می‌باشد. بطور مثال incl vat منظور قیمت شامل مالیات هست.
INCL
ارسال نظر

ارسال نظر