مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RBMK

Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi

راکتور RBMK ساخت فناوری کشورهای سابق بلوک شرق هستند. ویژگی مهم این راکتورها، قابلیت سوختگیری آنها بر روی خط (online refueling) است. از آنها برای تولید پلوتونیوم نیز می توان استفاده کرد. راکتور حادثهٔ چرنوبیل از این نوع است.

در سال ۲۰۰۴، از ۱۶ راکتور این نوع، ۲ تا در اوکراین، و باقی در روسیه قرار داشتند.
RBMK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود