مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UID

User Identification

کد شناسایی کاربر
UID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود